Cảm biến đo chính xác lượng điện tiêu thụ của thiết bị gia dụng

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ vừa thiết kế thành công loại cảm biến thông minh giá rẻ, cơ động có khả năng đo chính xác lượng điện tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.