Ba Chẽ: Ứng dụng KH&CN trong chế biến, bảo quản dược liệu

Với trên 90% diện tích là rừng và đất rừng, là điều kiện thuận lợi để huyện Ba Chẽ phát triển các loài cây: Ba kích tím, trà hoa vàng, măng mai, nấm lim, nhân trần, sâm cau...

.
.
.
.
.
.
.
.
.