Thêm Ford Ranger Raptor cập cảng Việt Nam

Chiếc Ford Ranger Raptor với màu xanh đặc trưng xuất hiện tại cảng TP. HCM, sẵn sàng cho thời điểm ra mắt.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.