Chi phí vật liệu của iPhone 12 Pro lên tới 406 USD?

Thành phẩm lắp ráp của iPhone 12 Pro thậm chí cao hơn nhiều smartphone khác trên thị trường.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.