Đồng hồ và vòng đeo tay thông minh có thể phát hiện sớm người mắc Covid-19

Đồng hồ và các loại vòng đeo tay thông minh sẽ đóng vai trò quan trọng trong "cuộc chiến" chống dịch bệnh trên toàn cầu khi có thể phát hiện sớm người mắc Covid-19, ngay cả khi chưa có triệu chứng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.