Đào bitcoin bị cấm vì tiêu tốn nhiều điện năng

Đào bitcoin và các tiền ảo khác tiêu tốn nguồn năng lượng điện khổng lồ, nhiều hơn cả nhu cầu sử dụng của toàn bộ xe điện trên thế giới năm 2015.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.