AirPods Pro gặp lỗi chống ồn

Tính năng chống ồn trên AirPods Pro không ổn định sau khi cập nhật phần mềm mới.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.