Nissan X-Trail giảm giá mạnh xả hàng tồn tại đại lý

Crossover 5+2 X-Trail giảm giá vài chục triệu đối với xe sản xuất năm 2019, hơn 100 triệu với xe ra đời trong 2018.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.