Biến thể mã độc GhostCtrl mới trên Android có khả năng ẩn mình tài tình, chiếm quyền kiểm soát smartphone

Tiếp tục là một mối nguy liên quan đến loại mã độc mới mà người dùng Android cần lưu tâm khi tải ứng dụng về máy ở các nguồn khác nhau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.