1EU có thể sẽ không áp đặt một lệnh cấm vận toàn diện với Huawei

Ủy ban châu Âu vào tuần tới sẽ kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) chia sẻ nhiều dữ liệu hơn để giải quyết các rủi ro an ninh mạng liên quan đến mạng 5G.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.