Facebook ra Messenger cho PC

Phiên bản độc lập của Messenger cho PC chạy macOS và Windows vừa được Facebook trình làng với chế độ tối, hỗ trợ gọi video nhiều người cùng lúc.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.