Quy định mới tác động đến doanh nghiệp nhập khẩu, lắp ráp ôtô ra sao

Nghị định 116/2017-CP quy định siết chặt việc nhập khẩu ôtô của các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra thêm những quy định với xe lắp ráp trong nước.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.