iOS 13 bắt đầu cho tải về

Thêm chế độ hiển thị tối Dark Mode, cải thiện bản đồ, camera và bàn phím... là những điểm mới trong bản iOS 13 chính thức của Apple.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.