X-class concept - bán tải hạng sang đầu tiên của Mercedes

Mẫu pick-up mới thiết kế theo 2 phong cách thể thao và off-road, sử dụng cả động cơ xăng và dầu, bản sản xuất dự kiến đến châu Âu cuối 2017.

.
.
.
.
.
.
.
.
.