Ford Explorer 2020 lộ mặt với phong cách Toyota Highlander

Chỉ trong một thời gian ngắn nữa phiên bản hoàn toàn mới của Explorer 2020 sẽ chính thức được Ford công bố.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.