Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc:

Chủ động, kịp thời thông tin, tạo đồng thuận xã hội là động lực đột phá cho tỉnh phát triển

Thứ Ba, 10/01/2017, 19:07 [GMT+7]
.
.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, chiều 10/1, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh, chủ động, kịp thời thông tin, tạo đồng thuận xã hội là động lực đột phá cho tỉnh phát triển và đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo trong tình hình hiện nay.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương.

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, công tác Tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể: tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung chỉ đạo tuyên truyền các ngày lễ lớn, các chủ trương, đường lối của Đảng; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016... Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 11.600 cuộc tuyên truyền miệng, khoảng 1,1 triệu lượt người nghe với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 40 hội nghị thông tin báo chí hàng tuần, nhằm định hướng công khai thông tin báo chí những vấn đề nhân dân quan tâm. Đồng thời, công tác Tuyên giáo cũng tăng cường điều tra dư luận xã hội; nắm bắt dư luận về những vấn đề chính trị, xã hội quan trọng như quản lý đất đai; đời sống công nhân ngành than; nâng cao năng lực, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản biên chế. Trong năm 2016 đã tổ chức 3 cuộc điều tra dư luận xã hội.

Đánh giá cao những kết quả đạt trong công tác tuyên giáo của tỉnh Quảng Ninh năm 2016, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Năm 2016 là năm có rất nhiều sự kiện lớn xảy ra trong cả nước, tác động mạnh đến tư tưởng nhân dân nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua các khó khăn, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp rất lớn của tỉnh Quảng Ninh và công tác tuyên giáo của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo của tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và nhân dân; tích cực tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.  Song song với đó, tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới và Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; tham mưu cấp ủy làm tốt công tác chỉ đạo báo chí xuất bản, nắm vững dư luận xã hội, xử lý thông tin; chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu chính quyền triển khai rõ nét các lĩnh vực xã hội; tham gia tổng kết thực tiễn phát triển lý luận; đổi mới nội dung công tác Tuyên giáo; quan tâm đến quy hoạch cán bộ công tác Tuyên giáo. 

Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với tỉnh Quảng Ninh và công tác tuyên giáo của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu toàn ngành Tuyên giáo tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo đó. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Chủ động, kịp thời thông tin, tạo đồng thuận xã hội là động lực đột phá cho tỉnh phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2016 tỉnh Quảng Ninh đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác, sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị đã tạo sức mạnh vượt qua các khó khăn của năm, trong kết quả này có sự đóng góp rất lớn của công tác tuyên giáo. Ngành đã có nhiều đổi mới trong quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tập trung tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; chủ động trong xử lý thông tin, tạo sự đồng thuận trong tầng lớp của nhân dân về các chủ trương, quyết sách của Trung ương, của tỉnh.

Biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả công tác đạt được trong năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác tuyên giáo thời gian tới. Đó là, chưa kịp thời, chủ động nắm bắt, xử lý thông tin; công tác tuyên truyền các Nghị quyết chưa có nhiều giải pháp đổi mới, không xác định rõ trọng điểm tuyên truyền nên chưa hấp dẫn và có sức cạnh tranh về thông tin; chưa sâu sát trong nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, dư luận báo chí... 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao cờ đơn vị dẫn đầu thi đua công tác tuyên giáo năm 2016 cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao cờ đơn vị dẫn đầu thi đua công tác tuyên giáo năm 2016 cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả.

“Trong những năm gần đây công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh có rất nhiều đổi mới, đột phá như: quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19 và Đề án 25 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; đẩy mạnh cải cách hành chính, đa dạng các hình thức đầu tư theo đối tác công- tư (PPP); tạo đột phá về hạ tầng giao thông bằng việc tự bỏ ngân sách tỉnh làm đường cao tốc, kêu gọi nhà đầu tư làm sân bay... Kết quả đã thấy rất rõ, được Trung ương, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và đang tạo động lực đột phá mạnh mẽ cho tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh xác định thông về tư tưởng, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị là động lực phát triển vì vậy công tác tuyên giáo cần chủ động, kịp thời thông tin hơn nữa”- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Tập trung quán triệt và có giải pháp phù hợp thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 3-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đặc biệt triển khai thực hiện chủ đề công tác năm về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Đồng thời chủ động định hướng và làm chủ thông tin, đảm bảo kịp thời, minh bạch, công khai các thông tin để báo chí, người dân có thể giám sát thực hiện; đổi mới công tác tuyên truyền, ngắn gọn, tập trung các thông tin chính; quan tâm rà soát lại các bản tin tuyên giáo hiện nay; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ; rà soát các nội dung các phòng ban tạo hiệu quả chung. 

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016.

Tại Hội nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả đã vinh dự được nhận cờ đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2016 và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Lan Hương

.
.
.
.
.
.
.
.