Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Tập trung rà soát việc thực hiện nghị quyết của Trung ương, tỉnh

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.