Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 23/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về đồ án nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Dự thảo Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng tầm nhìn đến năm 2030.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.