Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc: "Phong trào tự nguyện thoát nghèo đã có sức lan tỏa sâu rộng"

Ngày 19/11, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM; Đề án 196 cùng một số nội dung quan trọng khác.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.