Thống nhất mục tiêu, giải pháp điều hành thu, chi NSNN năm 2018

Chiều 12/1, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tăng cường điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh họp triển khai nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.