Giao ban Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh

Chiều 28/2, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh để nghe, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.