Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Cô Tô tăng cường quản lý quy hoạch và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

Ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đi kiểm tra, nắm tình hình công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, bảo vệ môi trường và khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Cô Tô.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.