Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long: Tăng tốc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Sáng 20/9, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 9 tháng năm 2018.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.