Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh

Làm việc với Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA) về tình hình hoạt động của Ban, ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.