Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 2/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cấp huyện và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.