Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 20/9, tại TP Hạ Long, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã thay mặt Bộ Chính trị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Xuân Ký giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.