UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1/2021

Ngày 22/1, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 2/2021.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.