Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra một số dự án của Công ty CP Tập đoàn Indevco

Ngày 23/6, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra dự án Công viên nghĩa trang An Lạc và dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn thuộc Công ty CP Tập đoàn Indevco.

.
.
.
.
.
.
.
.
.