Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ngày 29/10, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.