Kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy về rà soát, thu hồi các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày 23/3.

.
.
.
.
.
.
.
.
.