Mạnh dạn đề xuất những cơ chế, chính sách mới, riêng có cho Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn

Ngày 16/8, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nghe báo cáo về dự thảo Đề án Khu Hành chính – Kinh tế (HC-KT) đặc biệt Vân Đồn; xây dựng dự án Luật đơn vị HC-KT đặc biệt.

.
.
.
.
.
.
.
.
.