Cho ý kiến về Kế hoạch Quản lý Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Thứ Tư, 07/10/2020, 18:03 [GMT+7]
.
.

Chiều 7/10, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về Kế hoạch Quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

bvdv
Quang cảnh hội nghị.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi của tất cả các bên liên quan, từ cộng đồng tới các cấp chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương. Kế hoạch đã được phân tích, đánh giá, rà soát  nguy cơ hiện nay trong công tác quản lý di sản, đề ra nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ di sản trước những yếu tố có nguy cơ gây tác động nảy sinh từ quá trình phát triển, hoạt động du lịch, giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá, phát huy tầm quan trọng giá trị của di sản để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Gắn kết di sản với cuộc sống của cộng đồng, mang đến lợi ích kinh tế cho cộng đồng thông qua những hoạt động không gây nguy hại tới giá trị di sản … 

Trên cơ sở tham gia ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh đề nghị Ban Quản lý Vịnh Hạ Long sắp xếp lại bố cục bằng việc xây dựng phụ lục, danh mục các đơn vị thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; căn cứ pháp lý, phân lại các văn bản quy phạm pháp luật, tăng phần kế hoạch, bổ sung phần giải pháp tổ chức bộ máy, chỉnh lại câu từ, thuật ngữ, xác định lại thời hạn và tầm nhìn…

Mai Hương
 

.
.
.
.
.
.
.
.