Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh

Bình Liêu: Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch

Thứ Ba, 06/03/2018, 15:30 [GMT+7]
.
.

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia  2018 - Hạ Long - Quảng Ninh, huyện Bình Liêu sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. 

Đông đảo khách du lịch trong và ngoài huyện Bình Liêu đến tham gia Lễ hội Đình Lục Nà, huyện Bình Liêu.
Đông đảo người dân, du khách tham dự Lễ hội đình Lục Nà (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu).

Bình Liêu sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với các lễ hội, ngày hội văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, như: Lễ hội đình Lục Nà (xã Lục Hồn); Ngày hội Soóng Cọ (xã Húc Động); Ngày kiêng gió; Hội hoa sở. Qua đây, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Quảng Ninh, Bình Liêu. Đồng thời, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Huyện chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa, đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác truyền thông quảng bá cho du lịch Bình Liêu; đẩy mạnh khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển du lịch, liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong, ngoài tỉnh và quốc tế, trước mắt liên kết phát triển du lịch với huyện Ninh Minh, TP Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Trúc Linh

 

.
.
.
.
.
.
.
.