Du lịch Quảng Ninh: Hướng tới chất lượng cao

Năm 2015 đã khép lại, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đợt mưa lụt lịch sử trong năm cùng với những tác động bất ổn và khó khăn về kinh tế trong khu vực và trên thế giới, ngành du lịch Quảng Ninh vẫn giữ vững được nhịp độ tăng trưởng, hướng tới chất lượng cao với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.