Quảng Yên - không thể chỉ đến một lần

Khi cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chính thức thông xe, một người bạn ở Hà Nội hỏi tôi: "Cao tốc đi qua Quảng Yên phải không? Vậy, Quảng Yên có gì để tham quan, du lịch?"

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.