Đông Triều: Đẩy nhanh phát triển du lịch

Đông Triều có nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên và tâm linh. Thời gian qua, thị xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, từng bước đưa du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, thực sự là điểm dừng chân hấp dẫn của du khách.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.