Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tăng hơn 30%

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 949.362 lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2016.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.