Vé tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long chỉ bán tại Cảng khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách Hòn Gai

Ngày 17/1, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long có Thông báo số 42/TB-BQLVHL về việc bán vé tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.