Điều chỉnh phương án thu phí tham quan Vịnh Hạ Long: Khắc phục bất cập và tăng thu ngân sách

Thực hiện Thông báo số 302/TB-UBND ngày 27-10-2016 của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã phối hợp với TP Hạ Long xây dựng phương án điều chỉnh thu phí tham quan từ thu theo điểm sang thu theo tuyến kể từ ngày 1-7-2017. Thay vì phải mua 3-4 loại vé, thì sau điều chỉnh du khách chỉ phải mua 1 vé tham quan Vịnh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.