Bình yên hang Luồn

Hang Luồn nằm trên đảo Bồ Hòn, là một trong những cảnh điểm du lịch trên Vịnh Hạ Long thu hút khá đông khách du lịch.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.