Móng Cái tăng cường kiểm tra, xử lý những sai phạm trong việc quản lý hướng dẫn viên du lịch

Ngày 26/8, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra và làm việc với TP Móng Cái về tình hình hoạt động du lịch trong 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.