UBND tỉnh nghe báo cáo về hoạt động xuồng cao tốc, đò chèo tay, kayak trên Vịnh Hạ Long

Chiều 18/9, UBND tỉnh nghe báo cáo rà soát hoạt động của các phương tiện và khu vực hoạt động xuồng cao tốc, đò chèo tay, kayak, du thuyền cao cấp trên Vịnh Hạ Long; công tác quản lý thuế đối với các phương tiện hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long; nghe báo cáo dự thảo các quy định các biện pháp quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên Vịnh Hạ Long.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.