Du lịch Móng Cái - Hướng đến ngành kinh tế mũi nhọn

Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, TP Móng Cái đang tập trung thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.