"Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số"

"Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số" là chủ đề của Hội nghị du lịch ASEAN diễn ra vào sáng 16/1 tại TP Hạ Long. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động của Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.