Các thị trường khách quốc tế đều tăng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7.2016 đạt 846.300 lượt khách, tăng 20,8% so với tháng 6.2016 và tăng 41,2 % so với tháng 7.2015. Tính chung, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 7 tháng đầu năm 2016 đạt 5.552.600 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.