Một số trang báo mạng quốc tế, trong nước phản ánh chưa đúng về dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 3370/UBND-DL1 về việc một số trang báo mạng quốc tế, trong nước phản ánh chưa đúng về dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.