Tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam

Sáng ngày 21/11, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức hội thảo Tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung tham dự và chủ trì hội thảo.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.