Nâng tầm Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trong buổi làm việc sáng ngày 21/2 với Tổng cục Du lịch về việc tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.