Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung 2017 khai mạc vào ngày 1/12

Theo Ban tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung 2017, đến thời điểm này đã có 419 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia Hội chợ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.