Hải Phòng khai trương tuyến cáp có trụ cáp treo cao nhất thế giới

Ngày 6/6, UBND thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương tuyến cáp treo 3 dây hiện đại Cát Hải - Phù Long, tại huyện Cát Hải, thành phố Hải phòng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.