Để tránh bị động, thiếu thuốc trong mùa dịch COVID-19

Thứ Sáu, 27/03/2020, 15:38 [GMT+7]
.
.

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các Đơn vị liên quan rà soát, dự trù thuốc thiết yếu đảm bảo đủ cơ số thuốc đáp ứng với các diễn biến mới của dịch COVID-19.

Để tránh tình trạng bị động, thiếu thuốc trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, mới đây cục quản lý dược đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế ngành, yêu cầu các đơn vị:

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 941/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc rà soát, dự trù thuốc thiết yếu theo các phụ lục kèm theo Quyết định trên để đảm bảo đủ thuốc cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Rà soát lại các mặt hàng đã dự trù theo công văn 939/QLD-KD của cục Quản lý Dược và cập nhật Danh mục mới theo Quyết định số 941/QĐ-BYT để đặt hàng và mua sắm theo đúng qui định, đảm bảo có đủ cơ số thuốc thiết yếu đáp ứng với các diễn biến mới của tình hình dịch bệnh; xây dựng kế hoạch dự trữ, điều phối thuốc trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp để tránh bị động, thiếu thuốc; liên tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và tình trạng cung ứng, tồn kho các thuốc thiết yếu trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phản ứng và tăng cường công tác đảm bảo cung ứng thuốc. Sở Y tế thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm về tình hình dự trù, cung ứng thuốc đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.

Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế ngành: Căn cứ Quyết định 941/QĐ-BYT của Bộ Y tế, các viện, bệnh viện khẩn trương rà soát, cập nhật danh mục thuốc thiết yếu cần dự trù cho nhu cầu điều trị và chủ động mua sắm thuốc để đảm bảo dự phòng và đáp ứng các diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về cục Quản lý Dược để dược xem xét, hướng dẫn…

Theo suckhoedoisong.vn

.
.
.
.
.
.
.
.