Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ DS - KHHGĐ

Thứ Năm, 08/03/2018, 14:52 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh đã xác định việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong công tác DS - KHHGĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần phải được chú trọng thực hiện. Trong đó, Chi cục sẽ tập trung mở rộng các loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại của mọi nhóm đối tượng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tại Quảng Ninh, những năm qua, thực hiện mục tiêu giảm sinh, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: Khống chế được tốc độ gia tăng dân số, đạt mức sinh thay thế sớm so với mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4, khóa VII của BCH T.Ư Đảng đề ra và tiếp tục duy trì đến nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế công tác DS - KHHGĐ tại Quảng Ninh hiện cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, như: Mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch lớn; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh; tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh không cao so với nhiều nước; tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống còn tồn tại ở một số dân tộc ít người; phân bố dân số, quản lý nhập cư, di dân còn nhiều bất cập. Đặc biệt, công tác truyền thông, giáo dục về dân số ở một số khu vực, nhóm đối tượng hiệu quả thấp, nhất là việc cung cấp dịch vụ chưa toàn diện. Một số cơ chế, chính sách về dân số chậm đổi mới; tổ chức bộ máy thiếu ổn định, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ ở cấp cơ sở thấp.

Phụ nữ xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu được truyền thông, tư vấn, tiếp nhận tài liệu về KHHGĐ tại Chiến dịch
Phụ nữ xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu được truyền thông, tư vấn, tiếp nhận tài liệu về KHHGĐ tại Chiến dịch truyền thông về SKSS, bình đẳng giới do Hội KHHGĐ tổ chức.

Theo ông Hoàng Văn Hy, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh thì quan điểm về công tác dân số trong tình hình hiện nay toàn diện và cụ thể hơn. Đó là, dân số phải là nền tảng cho phát triển bền vững. Nước ta sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. Đáng chú ý, chính sách dân số phải bảo đảm cân bằng, hài hòa giữa việc mở rộng, ứng dụng các kỹ thuật mới với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Chính vì thế, quá trình triển khai xây dựng nhiệm vụ năm 2018, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh đã rất chú trọng nhiệm vụ công tác phải nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ về DS - KHHGĐ. Theo đó, việc cung cấp dịch vụ trong công tác DS - KHHGĐ sẽ đi sâu vào chất. Ví dụ như: Người dân, nhất là những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nhiều cơ hội để lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp nhất, góp phần nâng cao tỷ lệ số người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và cảm thấy hài lòng với việc sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Hay như việc tổ chức các đợt chiến dịch để lồng ghép các dịch vụ về chăm sóc SKSS sẽ phải sâu, rộng, thường xuyên. Các đối tượng được thụ hưởng phải được chọn lọc kỹ càng. Các dịch vụ cung cấp phải thiết thực. Rồi mạng lưới dịch vụ chăm sóc SKSS công lập từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố và phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc SKSS, KHHGĐ của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Các phương tiện tránh thai hiện đại cung cấp cho người dân vùng sâu, vùng xa cần phải đa dạng hơn.

Hội KHHGĐ tổ chức chiến dịch chăm sóc SKSS, bình đẳng giới nhằm đưa nhiều dịch vụ tránh thai đến người dân vùng cao Ảnh: Lan Anh
Hội KHHGĐ tỉnh tổ chức chiến dịch truyền thông về SKSS, bình đẳng giới nhằm đưa nhiều dịch vụ, phương tiện tránh thai hiện đại đến người dân vùng cao xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ DS - KHHGĐ, tỉnh cũng sẽ chú trọng phát triển hệ thống lão khoa theo nguyên tắc kết hợp dự phòng, nâng cao sức khoẻ, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ dựa trên hệ thống y tế cơ sở sẵn có và bác sỹ gia đình. Dự kiến từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ xây dựng Bệnh viện Lão khoa với quy mô 200 giường; chú trọng đào tạo, tập huấn kiến thức lão khoa cho cán bộ y tế các cấp, đặc biệt là y tế cơ sở; đưa nội dung lão khoa vào chương trình đào tạo trong Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, làm rõ mối quan hệ hữu cơ giữa dân số và phát triển, dân số thực sự là động lực cho phát triển; đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ giữa các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Mặt khác, tỉnh cũng chú trọng tới việc đổi mới phương thức cung cấp, đưa các dịch vụ về DS - KHHGĐ tới tận người sử dụng; tăng cường quản lý nhà nước, đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị.

Chắc chắn việc nâng cao chất lượng dịch vụ về công tác DS - KHHGĐ sẽ giúp công tác dân số tại Quảng Ninh tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp hiệu quả vào công tác phát triển KT - XH của tỉnh.

Lan Anh

.
.
.
.
.
.
.
.