Đá không thực sự tốt cho vết thương như bạn vẫn nghĩ

Đá có tác dụng làm giảm đau ngay lập tức và đó là lý do tại sao chúng ta vẫn sử dụng nó. Nhưng có nghiên cứu cho rằng đá không tốt cho vết thương.

.
.
.
.
.
.
.
.
.