Trung tâm Y tế Đông Triều: Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân

Đến Trung tâm Y tế Đông Triều một ngày đầu năm, trước mắt chúng tôi là 2 khối nhà khám bệnh, kỹ thuật nghiệp vụ điều trị và nhà điều hành 5 tầng khang trang.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.