Cảnh giác với bệnh zona

Trao đổi cùng bác sĩ chuyên khoa da liễu Đoàn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về bệnh zona (dân gian vẫn thường gọi là bệnh giời leo).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.