Trả lời kiến nghị của cử tri TP Hạ Long xung quanh việc xử lý rác thải, chất thải của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Thứ Hai, 22/05/2017, 00:58 [GMT+7]
.
.

Cử tri TP Hạ Long kiến nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec được đầu tư xây dựng ở ngay bên bờ Vịnh Hạ Long, đề nghị tỉnh có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, yêu cầu nhà đầu tư công bố khu vực đổ thải và quy trình xử lý chất thải, rác thải của Bệnh viện. Từ đó để các cơ quan chức năng cùng nhân dân được biết, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường Vịnh Hạ Long và môi trường sống.

Theo báo cáo số 64/BC-UBND ngày 25-4-2017 của UBND tỉnh về Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV, dự án xây dựng Bệnh viện Vinmec được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 18-9-2015. Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Cùng với đó, trước khi thực hiện dự án, Công ty đã tiến hành niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án tại UBND phường Hồng Gai để mọi người dân quan tâm đều có thể xem và tham gia giám sát. Đồng thời, Công ty đã có văn bản số 586/CV-VINMEC JSC ngày 28-11-2016 về “Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long” gửi UBND phường Hồng Gai, UBND TP Hạ Long, Sở TN&MT và UBND tỉnh để kiểm tra, giám sát. Đến ngày 30-3-2017, Sở TN&MT đã cấp giấy xác nhận số 1673/GXN-TNMT cho Công ty xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long.

Về quản lý chất thải, nước thải phát sinh từ hoạt động của Công ty khi đi vào hoạt động. Đối với chất thải rắn, Công ty đã bố trí các phòng chứa tại khu vực phía đông của Bệnh viện nhằm lưu giữ các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của Bệnh viện, lắp đặt điều hoà để đảm bảo chất thải được lưu giữ trong phòng không phát tán mùi gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, đối với chất thải sinh hoạt, được bố trí các thùng thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh tại các buồng bệnh, hành lang. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh thực hiện thu gom chuyển vào các thùng có đậy nắp kín, lưu giữ trong phòng kín với diện tích khoảng 20m2. Thực hiện ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh vận chuyển 1 lần/ngày đưa đi xử lý.

Đối với chất thải y tế là phế liệu, chất thải y tế tái chế được phân loại, thu gom chuyển về lưu giữ trong phòng kín với diện tích khoảng 66m2. Đối với chất thải nguy hại, Công ty đã bố trí kho lưu trữ chất thải nguy hại. Trong đó tách riêng chất thải y tế nguy hại và chất thải nguy hại khác. Đối với chất thải lây nhiễm, được phân loại và lưu giữ trong các túi có màu sắc khác nhau tại các khoa phòng, sau đó chuyển về lưu giữ trong các thùng màu vàng có nắp đậy, lưu giữ trong phòng kín với diện tích khoảng 20m2. Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm, các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của bệnh viện được thu gom lưu giữ riêng trong các thùng có nhãn mã CTNH đặt trong kho chứa chất thải nguy hại với diện tích khoảng 20m2. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện ký hợp đồng mua bán, vận chuyển chất thải với Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh để vận chuyển và xử lý.

Còn đối với nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị gồm có nước thải sinh hoạt và nước thải y tế, thì nước thải từ khu vực WC được thu gom và đưa vào 2 bể tự hoại (bể tự hoại số 1 dung tích 12,7m3, bể tự hoại số 2 dung tích 8,3m3). Nước thải sinh hoạt sau khi đã qua bể tự hoại cùng nước thải y tế được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 150m3/ngày bố trí ngay trong tầng hầm BI Bệnh viện. Sau đó được đấu nối về Trạm PS3 (trạm bơm nước thải về Trạm xử lý nước thải Hà Khánh) để tiếp tục xử lý trước khi thải ra môi trường.

Để giám sát chặt chẽ hoạt động xả chất thải, nước thải của Công ty ra môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường Vịnh Hạ Long và môi trường sống, Sở TN&MT là cơ quan chuyên môn, tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động của Công ty. Sở TN&MT đã yêu cầu Công ty hoàn thiện các thủ tục về môi trường và tài nguyên nước theo quy định, bao gồm: Hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với các khu vực phát sinh nước thải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 150m3/ngày đêm đảm bảo hiệu quả hoạt động của trạm; thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ, báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo công tác quản lý chất thải 1 lần/năm về Sở TN&MT trước ngày 15-1 hàng năm; quản lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định tại tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31-12-2015, quy định về quản lý chất thải y tế; quản lý chất thải nguy hại khác theo đúng quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24-4-2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/NĐ-CP ngày 30-6-2015 của Bộ TN&MT.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.