Phòng Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo phòng chống Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.