Đề nghị 5 tỉnh, thành tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.