Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát người nhập cảnh đảm bảo phòng chống dịch

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 7080/UBND-DL1 về việc thực hiện nghiêm công tác kiểm soát người nhập cảnh đảm bảo phòng chống dịch.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.