Kiên quyết kiểm soát chặt chẽ, toàn diện người trên các phương tiện ngoài tỉnh vào Quảng Ninh

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, ngày 3/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 2129/UBND-DL2 về việc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, đảm bảo giao thông trong phòng chống dịch Covid-19.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.