Đông Triều gỡ chốt kiểm soát cầu Tân Yên từ 0h ngày 23/2

Thứ Hai, 22/02/2021, 17:34 [GMT+7]
.
.

Ngày 22/2, UBND TX Đông Triều ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc gỡ Chốt kiểm soát liên ngành số 9 (cầu Tân Yên, xã Hồng Thái Đông) theo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thị xã.

Theo đó, thời gian áp dụng kể từ 00 giờ 00 phút ngày 23/02/2021.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều giao Chủ tịch UBND các xã, phường kiểm soát chặt chẽ người lao động của địa phương thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 910/UBND-DL1 ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu; Công văn số 32-CV/BCĐ ngày 09/02/2021 và 33- CV/BCĐ ngày 17/02/2021 của Ban Chí đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã.

PV

 

.
.
.
.
.
.
.
.