Tuổi trẻ Tiên Yên chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 24/03/2020, 14:27 [GMT+7]
.
.

Với chủ đề "Cùng áo xanh thắng nhanh Covid-19", Tuần lễ áo xanh thanh niên Việt Nam do Tỉnh đoàn Quảng Ninh phát động nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Tiên Yên. 

Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Yên quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Đoàn Thanh niên huyện Tiên Yên quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Trong Tháng Thanh niên 2020, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn huyện Tiên Yên đã chủ động điều chỉnh, lựa chọn các phần việc phù hợp với tình hình, trong đó xác định việc triển khai, phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên, đội viên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng.

Hưởng ứng Tuần lễ áo xanh thanh niên Việt Nam “Cùng áo xanh thắng nhanh Covid-19” đã thu hút đông đảo ĐVTN trên địa bàn huyện tham gia.

Tại lễ phát động, Huyện Đoàn Tiên Yên đã tham gia quyên góp, ủng hộ với số tiền 10 triệu đồng từ các đoàn cơ sở và đoàn trực thuộc.

Trần Hoàn (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.