TP Hạ Long đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

Thứ Bảy, 14/03/2020, 19:52 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hạ Long ban hành Văn bản số 10-CV/BCĐ về đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.


 

.
.
.
.
.
.
.
.