Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Hai, 30/03/2020, 10:18 [GMT+7]
.
.

Ngày 29/3, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 133/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19.

 

.
.
.
.
.
.
.
.