Những sự kiện văn hóa nổi bật của Quảng Ninh năm 2020

Chủ Nhật, 10/01/2021, 20:54 [GMT+7]
.
.

Không chỉ thành công trong phòng chống dịch Covid-19, Quảng Ninh còn tổ chức 70 sự kiện văn hóa nổi bật, khẳng định sức hút của một điểm đến an toàn, giàu bản sắc văn hóa.

.
.
.
.
.
.
.
.