Nguyễn Ngọc Hàm - Người thầy thuốc của nhân dân

Thứ Tư, 06/01/2021, 15:48 [GMT+7]
.
.

Một vị bác sĩ luôn mang trong mình lý tưởng cống hiến vì sự nghiệp, vì nhân dân; là người anh hùng khoác áo blouse trắng, trở thành biểu tượng trong chặng đường phát triển của ngành Y nước nhà. Ông là Anh hùng Lao động - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Ngọc Hàm.

.
.
.
.
.
.
.
.