Di tích lịch sử cách mạng Đồi Trần Phú (Móng Cái)

Thứ Hai, 25/01/2021, 10:12 [GMT+7]
.
.

Đồi Trần Phú là một trong những di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu của thành phố Móng Cái, gắn với sự kiện ngày 17/7/1926, đoàn của đồng chí Trần Phú trên đường vượt qua biên giới Việt - Trung, sang Quảng Châu – Trung Quốc để bàn về việc hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản Đảng.

.
.
.
.
.
.
.
.