Hát đúm: Nét văn hoá đặc sắc vùng cửa biển

Thứ Hai, 14/12/2020, 16:20 [GMT+7]
.
.

Hát đúm đã xuất hiện từ lâu đời và tồn tại qua các thời kỳ trong các làng Việt cổ ven biển Quảng Ninh. Trải qua những thăng trầm khác nhau nhưng hát đúm ở vùng biển Quảng Ninh vẫn được duy trì, lưu truyền trong tâm khảm của quần chúng như một điều không thể thiếu của cuộc sống.

.
.
.
.
.
.
.
.