Bác Hồ với ngành Than

Thứ Năm, 13/08/2020, 16:43 [GMT+7]
.
.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, ngay từ khi còn ở nước ngoài cũng như khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã luôn dành cho thợ mỏ Quảng Ninh - CNCB ngành Than sự quan tâm sâu sắc.

.
.
.
.
.
.
.
.