Người góp sức bảo tồn văn hóa Dao

Thứ Tư, 17/06/2020, 18:12 [GMT+7]
.
.

Xã Nam Sơn là một trong những xã đi đầu của huyện Ba Chẽ về bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Để làm được việc này, Nam Sơn có nhiều hạt nhân tiêu biểu như ông Hà Xuân Tiến.

.
.
.
.
.
.
.
.