Dấu xưa Thái Lăng

Thứ Bảy, 09/05/2020, 20:26 [GMT+7]
.
.

Vùng đất An Sinh (TX Đông Triều) chính là quê gốc của nhà Trần. Vì vậy, ở đây có một hệ thống di tích lịch sử, văn hoá rất phong phú, đa dạng, đặc biệt là di tích về lăng mộ các vua Trần. Nổi bật là Thái Lăng, khu lăng mộ của vua Trần Anh Tông. Theo sử sách ghi lại, đây là khu lăng mộ đầu tiên được nhà Trần xây dựng ở  Đông Triều.

.
.
.
.
.
.
.
.