Niềm đam mê văn hóa, văn nghệ của người doanh nhân cựu chiến binh

Thứ Sáu, 17/04/2020, 14:03 [GMT+7]
.
.

Có một người chẳng những đam mê văn hóa, văn nghệ, mà còn đứng ra xây dựng 2 trường phổ thông, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa của quê hương. Đó là CCB, doanh nhân, tác giả thơ Trần Quang Thanh, một người con của TX Đông Triều.

.
.
.
.
.
.
.
.