Nơi khai hỏa trận Bạch Đằng Giang

Chủ Nhật, 29/03/2020, 09:42 [GMT+7]
.
.

Đình Đền Công và miếu Cổ Linh gắn liền với lịch sử cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Nơi đây đã được Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn chọn làm nơi phát hỏa hiệu lệnh cho quân dân nhà Trần nhất loạt tiến công đoàn thuyền chiến của giặc xâm lược, làm nên chiến thắng Bạch Đằng ngày mồng 8 tháng 3 (âm lịch) năm 1288.

.
.
.
.
.
.
.
.