Đại tá Nguyễn Trung Trịnh - Người chính ủy bình dị

Thứ Hai, 24/02/2020, 16:18 [GMT+7]
.
.

Vừa làm thơ hay, hát hay, chơi đàn hay vừa là một cán bộ chủ trì với bộn bề công việc, ông là Đại tá Nguyễn Trung Trịnh - Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh.

.
.
.
.
.
.
.
.