Phụ nữ lực lượng vũ trang Quảng Ninh với phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Thứ Hai, 01/03/2021, 19:04 [GMT+7]
.
.

Mặc dù chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn nhưng trên bất kỳ vị trí công tác nào, những nữ quân nhân trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đều nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

.
.
.
.
.
.
.
.