Mang mùa xuân đầy đủ đến người dân

Thứ Hai, 22/02/2021, 15:27 [GMT+7]
.
.

Mùa xuân về mang theo những khát vọng về cuộc sống mới đủ đầy, ấm no. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các đối tượng chính sách, mùa xuân còn hun đúc trong họ nghị lực vươn lên.

.
.
.
.
.
.
.
.