Quảng Ninh: Hướng đến chính quyền không giấy tờ

Thứ Hai, 07/12/2020, 17:03 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới nền hành chính không giấy tờ.

.
.
.
.
.
.
.
.