Đổi mới giáo dục ở TP Cẩm Phả

Chủ Nhật, 06/12/2020, 13:17 [GMT+7]
.
.

TP Cẩm Phả đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục đào tạo. Thông qua nhiều cơ chế chính sách mới để tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc, có nhiều đột phá nhằm tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn.

.
.
.
.
.
.
.
.