Diện mạo mới của công ty Tuyển than Hòn Gai

Thứ Bảy, 19/12/2020, 13:13 [GMT+7]
.
.

Vượt lên mọi khó khăn, Tuyển than Hòn Gai vẫn hoàn thành mọi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động. Cùng với xu thế phát triển chung của TKV, đơn vị này đang nỗ lực tạo dựng diện mạo mới của một doanh nghiệp năng động, hiện đại, chủ động thích ứng với cơ chế thị trường để bứt phá vươn lên.

.
.
.
.
.
.
.
.