Nghị lực than Mông Dương

Thứ Hai, 26/10/2020, 16:12 [GMT+7]
.
.

Là đơn vị khai thác than hầm lò gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, song với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” cùng với tinh thần lao động sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân, Công ty CP than Mông Dương đã vững vàng vượt khó, nỗ lực thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động.

.
.
.
.
.
.
.
.