Bảo đảm sản xuất gắn với bảo vệ môi trường ở Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Thứ Bảy, 17/10/2020, 12:44 [GMT+7]
.
.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, công tác bảo vệ môi trường cũng được Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV chú trọng thực hiện.

.
.
.
.
.
.
.
.