Tạo nền tảng cho những bước đi chiến lược từ triết lý phát triển

Thứ Sáu, 25/09/2020, 11:27 [GMT+7]
.
.

Từ năm 2012, trong đề án phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, Quảng Ninh đã xác định và kiên trì thực hiện các giải pháp tổng thể nhằm cụ thể hóa triết lý phát triển. Thông qua đó, đã tạo nền tảng quan trọng cho những bước phát triển chiến lược cho cả giai đoạn sau này.

.
.
.
.
.
.
.
.