Quảng Ninh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Chủ Nhật, 20/09/2020, 21:24 [GMT+7]
.
.

Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, những năm qua, Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức cá nhân, DN và cộng đồng dân cư cho công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

.
.
.
.
.
.
.
.