Vệ sinh khu dân cư TP Hạ Long: Những vấn đề cần quan tâm

Thứ Ba, 11/08/2020, 15:48 [GMT+7]
.
.

Tốc độ đô thi hóa cao tại TP Hạ Long đã tạo tác động lớn đến môi trường đô thị cũng như các vấn đề vệ sinh khu dân cư và thu gom rác thải sinh hoạt, xây dựng.

.
.
.
.
.
.
.
.