Phát huy vai trò các cấp hội phụ nữ trong GPMG cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Thứ Ba, 18/08/2020, 13:57 [GMT+7]
.
.

Bằng nhiều cách làm hay, mô hình khéo, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cùng với chính quyền địa phương đã gỡ nhiều “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt trong triển khai thực hiện Chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm” hoàn thành GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh.

.
.
.
.
.
.
.
.