Đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong giải quyết TTHC

Thứ Hai, 24/08/2020, 18:58 [GMT+7]
.
.

Các trung tâm hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp để vừa giải quyết TTHC, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

.
.
.
.
.
.
.
.