Sản xuất than 6 tháng đầu năm 2020: Những tín hiệu vui

Thứ Ba, 21/07/2020, 14:01 [GMT+7]
.
.

Với truyền thống 'Kỷ luật - Đồng tâm', cùng những giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2020, TKV đã vượt qua những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 mang lại, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  

.
.
.
.
.
.
.
.