Ngành than nỗ lực xanh hóa môi trường sản xuất

Thứ Hai, 06/07/2020, 14:32 [GMT+7]
.
.

Những năm trước, công nghệ khai thác lạc hậu ở các mỏ than gây nhiều tác động xấu đến môi trường. Trước thực trạng này, ngành than nỗ lực đầu tư, quyết tâm đổi mới, gắn phát triển sản xuất với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Bằng các giải pháp tích cực, TKV đã hạn chế tối đa tác động xấu từ khai thác than đến môi trường.

.
.
.
.
.
.
.
.