Trải nghiệm đan ngư cụ làng nghề Hưng Học - Quảng Yên

Chủ Nhật, 20/12/2020, 10:30 [GMT+7]
.
.

Làng nghề đan ngư cụ Hưng Học, phường Nam Hoà (TX Quảng Yên) có từ lâu đời là một làng nghề còn gìn giữ và phát huy được nghề truyền thống của TX Quảng Yên nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Sản phẩm của làng nghề Hưng Học là các loại ngư cụ như lờ, đó, dậm và nhất là thuyền nan.

.
.
.
.
.
.
.
.