Các phương pháp xét nghiệm Covid-19

Thứ Hai, 10/08/2020, 15:34 [GMT+7]
.
.

Mỗi phương pháp đang được áp dụng để xét nghiệm Covid-19 lại có sự khác biệt về độ chính xác, thời gian xét nghiệm, giá thành và khả năng triển khai trên diện rộng.

.
.
.
.
.
.
.
.