Bản tin thời sự 19h45' ngày 22/1/2021

.
Thời sự truyền hình: 22/01/2021 21:15
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 22/1/2021

.
.
.
.