Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/1/2021

.
Thời sự truyền hình: 20/01/2021 21:21
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/1/2021

 

.
.
.
.