Bản tin thời sự 19h45 ngày 18/01/2021

.
Thời sự truyền hình: 18/01/2021 21:28
.
.

Bản tin thời sự 19h45 ngày 18/01/2021

.
.
.
.