Bản tin thời sự 19h45', ngày 9/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/10/2020 21:11
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 9/10/2020

.
.
.
.