Bản tin thời sự 19h45', ngày 30/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 30/10/2020 21:03
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 30/10/2020

.
.
.
.