Bản tin thời sự 19h45', ngày 24/10/2020

.
Thời sự truyền hình: 24/10/2020 22:05
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/10/2020 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.