Bản tin thời sự 19h45', ngày 31/7/2020

.
Thời sự truyền hình: 31/07/2020 20:38
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 31/07/2020

.
.
.
.